Drobečková navigace

Úvod > Hospic > Informace pro příbuzné

Informace pro příbuzné a blízké nemocného

Hospic svatého Lazara v PlzniNež začnete v té věci podnikat první kroky, je zapotřebí si ujasnit, zda je to právě hospicová péče, co váš nemocný v této chvíli potřebuje. Rozhodující je diagnóza, prognóza a stav pacienta. V každém případě je nutno poradit se s ošetřujícím lékařem.

Pravdou je, že nemocný patří do rodiny a během pobytu v nemocnici mu zpravidla ze všeho nejvíc chybí přítomnost blízké osoby. Vždy bychom měli udělat všechno pro to, aby nemocný mohl zůstat doma. Rodině, na níž leží největší břemeno péče, může pomoci podle okolností pečovatelská nebo ošetřovatelská služba, kterou doporučí ošetřující lékař. Běžné ošetřovatelské výkony je možné si nechat zdravotní sestrou názorně ukázat a naučit se jim.

Je možné využít naší půjčovnu pomůcek a zapůjčit si např. polohovací postel, antidekubitní matraci, toaletní vozík, apod. Břemeno péče nemůže ale dlouhodobě ležet na jediném člověku. Je-li pro vás ošetřování příliš složité a odborně náročné, nebo nedaří-li se doma uspokojivě zvládnout bolest, může být hospic dobrým kompromisem mezi péčí domácí a nemocniční.

Je-li to jen trochu možné, měl by se spolu s nemocným v hospici ubytovat někdo z jeho blízkých. Za jakých podmínek?

  • symbolický poplatek za ubytování
  • možnost stravování za režijní cenu
  • možnost využít kuchyňku na oddělení
  • možnost (nikoliv nutnost) podílet se na ošetřování

Nejdůležitější je však vaše přítomnost u nemocného.

V hospici odpadá vaření, úklid, praní a je čas na sebe. Odpadá i strach z toho, co ještě nenastalo a co možná nezvládnu. Vždy je přítomen někdo další, koho je možné požádat o pomoc, promluvit si, poradit se, vyplakat se. Máme-li udělat maximum pro nemocného, bez Vás se neobejdeme! Vy ho znáte déle a lépe než my, proto budeme vděčni za vaše připomínky a podněty, co by se pro něj ještě dalo udělat.

Ať už se rozhodnete pro pokračování v domácí péči nebo pro hospicové lůžko, nezapomeňte myslet na sebe. Důležité je naučit se všechny problémy třídit na dvě hromádky. Na jednu dávat to, co změnit mohu - a pak se snažit něco s tím udělat. Na druhou dávat všechno, co změnit nemohu, co je skutečně neodvratitelné - a to se snažit přijmout. A pokud jde o odpočinek, účinnější je aktivní než pasivní.

Jak nemocnému doporučit hospic?

Z našich i zahraničních zkušeností vyplývá, že je důležité nemocnému nikdy nelhat. I takzvaná milosrdná lež má za následek ztrátu důvěry a lékař sám se brzy ocitá ve slepé uličce při komunikaci s pacientem. Není-li možná další domácí péče, je třeba nemocnému říci, že všechno, co by mu v této chvíli mohla nabídnout nemocnice, mu hospic může dát taky a ještě něco navíc. Co to je?

  • maximální kvalita života
  • soukromí jednolůžkových pokojů
  • možnost ubytování blízké osoby
  • respektování individuálních přání
  • podpora rodině nemocného

S ohledem na právní ochranu lékaře je naprosto nutný pacientův "svobodný informovaný souhlas", který je proto součástí Žádosti o přijetí. Ten je prakticky nemožné získat bez poučení nemocného, který musí vědět, že lékař v hospici vědomě upouští od všech léčebných zákroků a postupů, které nemohou zlepšit kvalitu života. A naopak ordinuje všechno to, co kvalitu života nemocného zlepšit může.