Drobečková navigace

Úvod > Hospic > Komu je hospic určen

Komu je hospic určen

Hospic svatého Lazara v PlzniHospic je určen nevyléčitelně nemocným, u nichž byla ukončena kurativní léčba, tj. léčba příčiny nemoci. V hospici pokračujeme v paliativní léčbě, zejména zmírnění bolesti a dalších nepříjemných příznaků, které pokračující onemocnění doprovázejí. Nemocným zajišťujeme komplexní ošetřovatelskou péči.

Hospic nenahrazuje nemocnici, stejně jako domov důchodců či léčebnu dlouhodobě nemocných, rehabilitační zařízení apod. Hospic není určen k dlouhodobému nebo dokonce trvalému pobytu, protože všechno, co nabízí, je možné za vhodných podmínek poskytnout nemocnému i doma - pak mluvíme o tzv. "domácí hospicové péči".

Někteří nemocní do hospice přicházejí, protože se doma nedaří zvládnout bolest či jiné nepříjemné příznaky choroby. Někdy pak stačí během krátké doby upravit a nastavit léčbu bolesti a nemocný se může vrátit zpět do domácího ošetřování. Možnosti moderní medicíny nejsou sice neomezené, jsou však mnohem větší, než byly před několika lety. Nemůžeme-li některé nemoci vyléčit, jsme prakticky vždy schopni pacienta zbavit nesnesitelných bolestí a dalších příznaků, a to samo o sobě není málo.

Každý pacient podepisuje „Svobodný a informovaný souhlas pacienta s hospitalizací“ (je součástí Žádosti o přijetí), v němž dokládá, že byl dostatečně a srozumitelně lékařem seznámen s jeho zdravotním stavem, diagnózou a event. prognózou.