Drobečková navigace

Úvod > Hospic > Péče o pacienty

Péče o pacienty

Péče o pacienty v Hospicu svatého Lazara v PlzniLékařská a ošetřovatelská péče

Přijetím pacienta do hospice ošetřovatelská péče o pacienta pokračuje v plném rozsahu. Práce sester je v tomto procesu nezastupitelná. Snažíme se najít citlivý individuální přístup k nemocnému. Pacient si určuje denní režim sám.

U onkologicky nemocných stojí v popředí zmírnění bolesti a to prostředky moderní paliativní medicíny, které zajistí nemocnému maximální pohodlí.

Pobyt v hospici

Většina pokojů je jednolůžkových s přistýlkou pro příbuzné. Pro nemocného je vítané, když se s ním v hospici ubytuje někdo z jeho blízkých. Návštěvy pacientů jsou možné každý den.

Psychologická podpora

Respektujeme nemocného jako plnohodnotnou bytost s jeho obavami, jednáním, měnícími se potřebami a jejich uspokojováním. Snahou naší péče je zajistit nemocnému, který prochází různými fázemi své nemoci, takové podmínky, které jsou vytvářeny ovzduším empatie, úcty a porozumění. Psychoterapeutka hospice je k dispozici pacientům i jejich rodinám.

Péče o duši pacienta

Myšlenka hospice vychází z úcty k člověku jako jedinečné, neopakovatelné bytosti. Uznáváme lidskou svobodu a právo na sebeurčení. Z toho důvodu klademe v hospici mimořádný důraz na právo pacienta na informace o svém zdravotním stavu, s pacientem, který chce znát svůj zdravotní stav, komunikuje ošetřující lékař.

Pro někoho může být oporou lékař, sestra nebo rodinné zázemí, jinému slouží jako opora rozhovor s knězem, nemocný tak může pod odborným vedením čerpat další sílu pro překonání těžkého období.

Duchovní služba v našem hospici je zcela individuální. Do hospice dochází jednou týdně na celý den katolický duchovní, dále je v hospici každý týden sloužena mše svatá, které se zúčastňují pacienti na vlastní žádost a vzhledem ke svému zdravotnímu stavu. Na požádání kdykoliv zavoláme kněze, jsme v kontaktu se všemi církvemi v Plzni.