Hlavicka_02.jpg

Aktuality z našeho hospice

 25. February 2017
Benefiční koncert - Ensemble Mathesius
Soubor Ensemble Mathesius bude v sobotu 25. února v kostele západního sboru ČCE v Plzni ve spolupráci s panem farářem Luďkem Korpou a Plzeňskou komendou Vojenského a špitálního řádu sv. Lazara Jeruzalémského pořádat benefici, jejíž výtěžek věnují Hospici svatého Lazara.
 12. January 2017
Tři mladí a nesmělí králové v našem hospici
Naše pacienty navštívili tři mladí a nesmělí králové v našem hospici. Děkujeme!
 17. January 2017
Vyjádření podpory
Rádi zveřejňujeme jak poděkování rodinných příslušníků našich pacientů, kteří viděli naši práci dlouhodobě skutečně zblízka (paní Veronika Opatrná), tak ocenění naší práce, přicházející od zodpovědných politiků (náměstek primátora Martin Baxa). Každá podpora nás velice těší.

Naše poslání

Poskytujeme paliativní péči lidem v konečném stádiu nevyléčitelného onemocnění.
Doprovázíme umírající v závěru jejich života a poskytujeme podporu jejich rodinám.

Půjčovna kompenzačních pomůcek

Pomáhejte s námi

Staňte se členem Klubu přátel hospice

Podporují nás

Kde nás najdete

Hospic svatého Lazara
Sladkovského 947/66,326 00 Plzeň 2-Slovany