Drobečková navigace

Úvod > Aktuality > Vzpomínáme na Václava Fessla

Vzpomínáme na Václava FesslaDatum konání:
30.11.2016
Zádušní mše v katedrále Sv. Bartoloměje v Plzni za Doc. MUDr. Václava Fessla, CSc. se bude konat 30. 11. 2016 v 15:30.

Doc. MUDr. Václav Fessl, CSc. (* 17. září 1932 Klatovy - +15. 11. 2016 Plzeň) byl vynikající anesteziolog a chirurg, zakladatel bakalářského studia ošetřovatelství při LF UK v Plzni

 

Po promoci na Lékařské fakultě v Plzni nastoupil na I. Chirurgickou kliniku v Plzni. Doc. Fessl se věnoval převážně anesteziologii, ale pracoval i jako chirurg. Začal publikovat v oboru anesteziologie a velmi intenzivně se věnoval rozvoji tohoto oboru. Zúčastnil se řady klinických zkoušek, nových léků, které připravil československý farmaceutický průmysl pro nový obor. Podílel s e i na zajištění technické základny oboru anesteziologie a také na vývoji některých přístrojů i nástrojů. Během své bohaté lékařské kariéry doc. Fessl vypracoval řadu léčebných postupů, které byly v plném rozsahu převzaty do nemocnic v celém Československu – zásady sondové výživy, varianty umělé plicní ventilace, léčení polytraumat, úplná parenterální výživa. V Plzni vybudoval tradici „Minářových dnů“, konferencí které se staly fórem pro postgraduální vzdělávání sester. Anesteziologicko resuscitační klinika FN Plzeň se proto stala vyhledávaným školícím místem pro sestry i lékaře z celé tehdejší Československé republiky.

 

V roce 1989 byl vybrán ministrem zdravotnictví do nové vědecké rady a stal se členem pracovní skupiny pro reformu nové zdravotnické soustavy. Od roku 1977 pracoval v České společnosti anesteziologie a resuscitace a stal se jejím čestným členem. Byl členem zahraniční Společnosti CCM – USA, byl členem prezidia České lékařské společnosti J. E. Purkyně, člen akadem. Senátu LF UK v Plzni, člen univerzitního akademického senátu Karlovy univerzity, člen odborných společností  - výživa, bolest a paliativní medicína. Jako odborník garantuje řadu vzdělávacích aktivit – garant akreditačních kurzů při Ministerstvu zdravotnictví ČR pro ošetřovatele a pečovatele, garant bakalářského studia ošetřovatelství – všeobecná sestra LF UK v Plzni, člen rady IGA MZ ČR a mnoho dalších.

 

Velkou péči vždy věnoval vzdělávání sester a přednáškové činnosti na všech odborných fórech doma i v zahraničí. Podílel na založení Hospice sv. Lazara v Plzni jako člen jeho představenstva působil od listopadu 1999 do listopadu 2007, podílel se také na přípravě koncepce domácí hospicové péče. Od roku 1991 se věnoval vzdělávání charitních pracovníků – sanitářských kurzů sv. Zdislavy každoročně věnoval desítky hodin proškolování v poskytování první pomoci v kurzech pořádaných Městskou charitou Plzeň.

 

Na návrh Petra Náhlíka, předsedy představenstva Hospice sv. Lazara v Plzni, obdržel Doc. MUDr. Václav Fessl, CSc. z rukou primátora 28. 10. 2010 ocenění Pečeť města Plzně.